En jämställd riksdag?

Sveriges riksdag är speciell
jämfört med andra länder.
Vi har länge haft
nästan lika många kvinnor
som män i riksdagen.

I de flesta länder
är det många fler män
än kvinnor bland de
styrande politikerna.

Ett tag hade Sverige
världens mest jämställda riksdag.
Men senare har flera länder
haft mer jämställdhet
i riksdagen än Sverige.

Just nu är det 197 män
och 152 kvinnor i riksdagen.
Men kvinnorna har blivit färre
efter de två senaste valen.

Det beror bland annat på
att partiet Sverigedemokraterna
kommit in i riksdagen.
Mindre än en fjärdedel
av partiets politiker i riksdagen
är kvinnor.

När politikerna i riksdagen
får svara på frågor om sina jobb
märks en tydlig skillnad
mellan kvinnor och män.
Kvinnorna tycker att kraven
på dem är högre.
De är mer oroliga för att göra fel.

Kvinnorna svarar också oftare
att de blir avbrutna på möten
och att andra pratar om
hur de ser ut.

Riksdagen jobbar för att kvinnor
ska trivas bättre på jobbet.

Läs mer: