En lokal för att rösta i valet till EU. Foto: TT

Färre röstar i valet till EU

År 2014 var det val
till Europaparlamentet.
Då röstade 51 procent
av svenska folket.

Det var fler än tidigare.
Men det är inte alls lika många
som röstar i valet till riksdagen.

Efter valet 2014
fick nio svenska partier
skicka politiker
till Europaparlamentet.

Det är inte säkert att ett parti
som får många röster
i valet till Sveriges riksdag
får många röster i valet till EU.

För några partier går det bättre
i EU-valet än i det svenska valet.
Flera små partier har haft
politiker i EU utan att
ha varit med i Sveriges riksdag.

I valet 2014 lyckades till exempel
partiet Feministiskt initiativ
få tillräckligt många röster
för att skicka en politiker
till Europaparlamentet.

Piratpartiet och Junilistan
är två andra partier
som haft politiker i EU
men aldrig i Sveriges riksdag.

Läs mer: