Inrikes

Många struntade i att rösta i valet

I Sverige struntade de flesta i valet
till Europaparlamentet, EUs riksdag.
Fler än häften av alla som
fick rösta lät bli det.
Val-deltagandet blev rekordlågt.
Bara 37 procent röstade i valet.

I de andra EU-länderna struntade
också många i valet.
Fler än hälften av väljarna
i EU-länderna struntade i att rösta.

Politikerna är besvikna
och bekymrade.
Ingen är säker på varför
så många struntar i EU-valet.
Experterna tror att det beror på
att många inte förstår
hur Europeiska Unionen fungerar.
Därför känns det inte viktigt
att rösta för många.


14 juni 2004

Fler liknande artiklar