Lyssna på alla dagens nyheter
Inrikes

Vildsvin ställer till problem på vägarna

Det blir fler och fler vildsvin i Sverige.
I dag finns det mer än fyrtio tusen
vildsvin i landet.
Djuren orsaker många olyckor i trafiken.
Förra året var det tre trafikolyckor
varje dag med vildsvin.
Experterna tror att olyckorna
kommer att bli ännu fler i framtiden.

I Skåne är problemen störst.
Där finns det 15 tusen vildsvin.
Förra året var det nära trehundra
trafikolyckor med vildsvin i Skåne.

Ett vildsvin väger mer än 80 kilo
och det blir stora skador på en bil
som krockar med ett vildsvin.
Men det är sällsynt att bilförarna
skadas vid krockarna.


2006 - 07 - 13