Lyssna på alla dagens nyheter
Inrikes

Dubbdäck ger dålig luft

Det har varit lite snö och is
i stora delar av Sverige i vinter.
Ändå har många bilar kört
med dubbdäck.
När dubbdäcken kör på torra
vägar slits det upp små
bitar av vägen.
Giftiga småbitar sprids i luften.

I Stockholm har luften i år
varit mycket sämre än vanliga
vintrar. Det har varit dubbelt
så mycket farligt damm i luften
som tidigare år.

I november kom ett snöoväder
till Stockholm. Redan då satte
många dubbdäck på sina bilar.


2007 - 01 - 31