Lyssna på alla dagens nyheter
Inrikes

Kameror ska bevaka elever

Wasaskolan i Södertälje
har haft stora problem.
Elever har blivit hotade
och misshandlade.
Lokaler på skolan har blivit förstörda
många gånger.

Nu har skolans chefer tröttnat.
För att eleverna ska vara trygga
i skolan ska den bevakas med kameror.
Sextio kameror ska bevaka hela skolan.
Både elever och lärare vill ha kameror på skolan.


2007 - 06 - 20