Lyssna på alla dagens nyheter
Inrikes

Lomma är bästa skolkommun

Lärarförbundet väljer varje
år vilken kommun som har
bäst skolor. I år vinner Lomma
kommun.
Lomma får pris för att
skolpolitiken är bra för både
lärare och elever.

Lärarförbundet har bland annat
jämfört elevernas betyg,
hur mycket pengar skolorna
får och hur många utbildade
lärare skolorna har.


2007 - 10 - 17