Inrikes

Färre feta barn

Färre barn i Sverige är feta.
Det visar undersökningar bland
landets 4-åringar. Allra tydligast
är förändringen i Stockholm.

För två år sedan vägde 10 procent
av de 4-åriga pojkarna i Stockholm
för mycket. I dag är siffran 7,5 procent.
Även bland flickorna är minskningen tydlig.

Samma sak rapporteras
från flera andra delar av landet.
Antalet feta barn minskar inte överallt,
men de blir i alla fall inte fler.

Störst problem är det i Västernorrland
där var femte 4-åring väger för mycket.

Anledningen till förbättringarna i landet
är troligen att fler föräldrar tänker
på att ge barnen bra mat.
Feta barn har också fått bättre hjälp
de senaste åren.


30 juni 2008

Fler liknande artiklar