Lyssna på alla dagens nyheter
Inrikes

Pengar för att göra köerna kortare

Många människor får vänta länge
innan de får hjälp i sjukvården.
Till en del operationer är det långa köer.

Regeringen vill att köerna ska bli kortare.
Därför ska de landsting som har korta köer
i vården får extra pengar.
Regeringen ska dela ut en miljard kronor
till landstingen.
Pengarna ska locka landstingen
att arbeta hårdare för att få korta köer.


2008 - 09 - 5