Lyssna på alla dagens nyheter
Inrikes

Tusentals hus har ingen el

Snön har ställt till stora problem på flera
ställen i landet. I Dalsland har många
hus blivit utan el-ström. El-ledningar har
rasat och det tar tid att reparera dem.
På måndagsmorgonen var fortfarande
nästan fyratusen hus i Dalsland utan el.
I Säffletrakten var 700 hus utan el.


2009 - 12 - 28