Lyssna på alla dagens nyheter
Inrikes

Nya regler gör att fler plan kan flyga

Sverige har fått nya regler för flygning.
Reglerna gör att flygplan får flyga även
om det är lite aska i luften.
Det blir bara förbjudet att flyga i områden
med täta askmoln.
De nya reglerna kommer minska
problemen i flygtrafiken.
Flygplatserna Arlanda och Bromma
kunde hållas öppna när
de nya reglerna började gälla.


2010 - 04 - 23