Lyssna på alla dagens nyheter
Inrikes

Bråkig elev fick sitta i skyddsrummet

En elev i en skola i Värnamo kommun
har tvingats sitta i ett skyddsrum under lektionerna.
Skolans lärare tyckte att eleven var för bråkig
för att sitta i klassrummet med de andra.

Pojken fick sitta i skyddsrummet tillsammans
med en person som skulle hjälpa honom.

Skolinspektionen tycker att skolan brutit
mot lagen. Pojken borde ha fått stöd och hjälp
i klassrummet.

8 SIDOR/TT


2010 - 10 - 19