Lyssna på alla dagens nyheter
Inrikes

Skadligt ämne förbjuds av EU

EU förbjuder ämnet
Bisfenol A i nappflaskor.
Från och med mars 2011 får
ämnet inte längre finnas i plast
som används i nappflaskor.

Bisfenol A är ett ämne som
läcker ut från plast och
är skadligt för människor.
Ämnet finns också i muggar,
burkar, flaskor och tand-proteser.


2010 - 11 - 26