Lyssna på alla dagens nyheter
Inrikes

Brand på Gotland

Ungefär 80 personer tvingades lämna
sina hem när det brann i Lummelunda på Gotland
på onsdagen.
Det var en nedlagd minkfarm som brann.
Det fanns farliga gaser på farmen och
därför måste grannarna lämna området.
Brandkåren tror att branden startade
i en skorsten som hade blivit för varm.
8 SIDOR/TT


2010 - 12 - 30