Inrikes

Ny lag om folkmord

För att straffas för ett brott i Sverige måste man
för det mesta ha gjort brottet i Sverige.

Men det gäller inte för brottet folkmord.
Det har riksdagen bestämt.

Folkmord är ett så allvarligt brott att den
som är skyldig ska kunna straffas i alla länder.

Folkmord är när en hel grupp
människor blir dödade.
Det kan vara en religiös grupp
eller en särskild folkgrupp.


28 maj 2014

Fler liknande artiklar