Lyssna på alla dagens nyheter
Inrikes

Demokratiminister Birgitta Ohlsson talar vid mötet till stöd för judarna. Foto: Stig-Åke Jönsson /TT

Stöd för judarna i Malmö

Många judar i Malmö har problem.
De behandlas dåligt.
Människor skriker elaka saker efter dem.
Några har blivit misshandlade.

På onsdagen samlades 500 människor
i Malmö för att ge judarna sitt stöd.
Flera kända politiker var där.
Bland andra demokratiministern Birgitta Olsson.

– Problemen har blivit värre efter kriget i Gaza.
Rädslan bland judarna har ökat,
säger Willy Silberstein
i Svenska kommittén mot antisemitism.

Läs mer:
href="http://www.8sidor.se/inrikes/2014/08/judar-ska-fa-battre-skydd">
Judar ska få bättre skydd


2014 - 08 - 21