Inrikes

Folk lånar mer pengar

Människor i Sverige
lånar allt mer pengar.
Nu är det inte lån till hus
eller lägenheter som ökar.
Folk lånar i stället
till andra saker.
De lånar till resor, bilar,
möbler och annat.
Sådana lån hade ökat
med sex procent förra året.

Myndigheten Finansinspektionen
har nu börjat kontrollera
hur bankerna följer reglerna
för utlåning av pengar.

8 SIDOR/TT


28 februari 2017

Fler liknande artiklar