Inrikes

Färre kvinnor dödas av sina män

Färre kvinnor dödas
av sina män i Sverige.
Det visar en ny
undersökning från
myndigheten Brå.

För 20 år sedan dödades
ungefär 17 kvinnor
varje år av sina män.
Nu är det 13 kvinnor om året.

Det finns flera förklaringar
till att färre kvinnor blir
dödade.
Bland annat har vården,
förskolor och socialtjänsten
blivit bättre på att upptäcka
om en familj har problem
med våld.

Men samtidigt har annat
våld mot kvinnor ökat.
Till exempel har sexuella
brott ökat.

En annan typ av brott
som ökar är skjutningar.
Fler dödas av vapen
än på måna år,
visar Brås undersökning.
I dag dödas ungefär lika
många som på 1990-talet.

8 SIDOR/TT


1 mars 2017

Fler liknande artiklar