Inrikes

Barn får inte nya mediciner

Cancer är en mycket
allvarlig sjukdom.
Förr i tiden var det mycket svårt
att bota cancer.
Men medicinerna har blivit bättre
och i dag blir många friska.

Nu kommer nya mediciner
som ska vara ännu bättre.
Men de nya medicinerna testas
bara på vuxna.

Barncancerfonden tycker
att det är fel.
Organisationen vill att
de nya medicinerna
också ska testas på barn.

– I dag överlever 80 procent
av barnen som får cancer.
Men det räcker inte.
För att fler ska bli friska
måste forskningen
om mediciner också
handla om barnen.
Det säger Kerstin Sollerbrant
på Barncancerfonden.


26 april 2017

Fler liknande artiklar