Inrikes

Nya regler när Sverige säljer vapen

Sverige säljer vapen
till andra länder.
Men många av länderna
som köper vapen
är inte demokratiska.
Det är länder som Thailand,
Saudiarabien, Brunei och Oman.

Nu kommer reglerna att ändras.
Det ska blir svårare att sälja
vapen till odemokratiska länder.
Det föreslår regeringen.

– Det är mycket bra.
Vi har kämpat för hårdare
regler i tio år.
Nu kommer de värsta länderna
inte att få köpa svenska vapen,
säger Allan Widman i Liberalerna.

Att sälja vapen ger
svenska företag mycket pengar.
Förra året såldes vapen
för elva miljarder kronor.
Brasilien, Norge och USA
är de länder som köper
mest vapen av Sverige.


26 juni 2017

Fler liknande artiklar