Sverige

Stockholm försökte muta för att få OS

Lyssna För sju år sedan tävlade flera städer i världen om vem som skulle få ordna OS i år, 2004. Stockholm var enav städerna. Men det var fusk medi Stockholms försökatt få OS. De som jobbade för att få OS till Stockholmgav bort pengar i mutortill den jury som skullevälja OS-stad. Det skriver tidningen Dagens […]

Läs mer

Militären dödade 100 ton sill

Lyssna Militären i Karlskronai Blekinge hade övning.De smällde sjunkbomberi havet. Problemet varatt det just då fannsovanligt mycket sill i havet.Sillen hade samlatsför att para sig.Minst 100 ton sill dödadesav bomberna. Ett ton ärtusen kilo. Nu har militären anmältsig själv. De har kanskebrutit mot miljölagen. Fiskare i Blekinge ärkritiska mot militären.De tycker att det var dumtatt […]

Läs mer

Dubbelt så många anmäler diskriminering

Lyssna För ett år sedan kom en ny lag om etnisk diskriminering. Lagen säger att det är förbjudet att behandla människorsämre för att de kommerfrån ett annat land. Sedan lagen kom har dubbeltså många anmält att de blivitdiskriminerade på restauranger.Ändå tror DO, Diskriminerings-ombudsmannen,att de flesta brotten aldrigblir anmälda. En undersökning visar att nästan var fjärde […]

Läs mer

Persson tror att USA släpper den svenske fången

Lyssna Svensken Mehdi Ghezali är USAs fånge i militärlägret Guantanamo på Kuba. Han har suttit fånge i lägret i mer än två år. Han greps när USA krigade mot talibanerna i Afghanistan. USA säger att svensken är misstänkt terrorist. Men han har inte blivit åtalad för något brott. Den svenska regeringen har flera gånger bett […]

Läs mer

Dyr medicin hjälper inte

Lyssna Sjukdomen Alzheimerförstör hjärnan.En person som har sjudomenfår svårare och svårareatt komma ihåg saker. För några år sedanhittade forskareen medicin som kundebromsa sjukdomen.Sjuka personer skullekunna klara sig självalängre tid. Nu har engelska forskareupptäckt att medicineninte hjälper. Forskarna harprovat medicinen påcirka 500 personer i flera år.De upptäckte att nästanhälften av dem som tog medicinfick flytta till […]

Läs mer

El-priserna blev högre

Lyssna För åtta år sedan slutade svenska staten att bestämma över el-priserna i Sverige. Det blev fritt för företagatt börja sälja el till svenskarna.Många trodde att prisernaskulle bli hälften så höga när flera företagtävlade om att sälja el. Men så blev det inte. El-priserna har i stället ökat.Det skriver tidningen Dagens Nyheter. Forskaren Roger Fredrikssonhar […]

Läs mer

Fler mobil-abonnemang än det finns svenskar

Lyssna Det är populärt medmobiltelefon. Det förstårman när den senasteundersökningen visar att det finns flermobil-abonnemang i Sverige än det finnsmänniskor. Tillsammanshar svenskarna fler än nio miljoner abonnemang. Hur är det möjligt?Det finns två förklaringar. Många människor harbåde en mobiltelefon till jobbetoch en som de använderprivat. För att få olikatelefonräkningar behövsdet två abonnemang. Den andra förklaringenär […]

Läs mer

Barnmats-företagen ändrar sig

Lyssna I torsdags kom nyhetenatt fler och fler småbarnfår diabetes. Svenska forskaretror att barnen äter för mycketsocker. Barnmat på burk kan ibland ha lika mycket socker i sig som tio sockerbitar. Men företagen skriver inte påburkarna hur mycket av matensom är socker. Därför ärdet svårt för föräldrarnaveta vilken barnmat som har mycket och vilken som […]

Läs mer

Fler småbarn får diabetes

Lyssna Det är för mycket socker i barnmaten. Det tycker svenskaforskare som har forskat om diabetes bland barn. Fler och fler småbarn får diabetes.Forskarna tror att barnen äter för mycket mat och får i sig för mycket socker. Vissa barnmatsburkar innehållerlika mycket socker som tio sockerbitar. Bland annat är det olika sorters fruktpuréer som har […]

Läs mer

Anna Lindhs mördare vill inte säga någonting

Lyssna Den 10 september förra åretdödades utrikesministerAnna Lindh. Efter ett par veckorgrep polisen Mijailo Mijailovic.Han sade länge att det intevar han som högg Anna Lindhmed kniv. Men till sluterkände han. I våras dömde Stockholmstingsrätt Mijailo Mijailovictill livstids fängelse. Den här veckan är deten ny rättegång mot Mijailovici hovrätten. Rätten ska bestämmaom Mijalovic är psykiskt sjukeller […]

Läs mer

Sida 1098 av 1122