Sverige

Barns lungor får svåra skador av avgaser från bilar

Giftiga avgaser från bilar skadar barns lungor svårt.Skadorna på lungorna går inte bort.Barn som andas in mycket avgaser när de är små får sämre lungor när de är vuxna. Det visar en ny undersökning som har gjorts i USA.Forskarna undersökte lungorna hos 1700 tioåriga barn.Forskarna fortsatte att undersöka barnens lungor fram de fyllde arton […]

Läs mer

Inga tåg mellan Oslo och Stockholm

I 133 år har man kunnat åkatåg mellan Stockholm och Osloi Norge.Om några månader är det slutmed det.Det norska tågbolaget NSBoch svenska SJ har bestämtatt tågen mellan Stockholmoch Oslo ska tas bort. Det är för få människor somåker på de tågen och tågbolagenförlorar pengar.Många människor väljer i stället att flyga mellan de båda städerna.Flyget […]

Läs mer

Bosse Ringholm vill sänka skatten

Skatten på bensin, dieseloch el ska höjas nästa år. Det är i alla fall vad regeringen och miljöpartiet vill. För en familj med hus och bil kan det bli tusen kronor mer om året att betala.Många har protesterat mot det förslaget. Men regeringen vill också sänka en del skatter.Finansminister Bosse Ringholm vill sänka skatten […]

Läs mer

Många klagar på planerna att höja bensinskatten

Det kan bli dyrare att köra bil nästa år. Regeringen och miljöpartiet är överens om att höja skatten på bensin med 25 öre per liter. Regeringens finansminister Bosse Ringholm har förut sagt att han inte vill höja skatten på bensin. Nu har han ändrat sig.Det är miljöpartiet som har fått regeringen att gå med […]

Läs mer

Trollhättan kämpar för Saab-fabriken

Trollhättan är en bilstad.Där finns Saabs stora bilfabrik.Fler än sextusen människori Trollhättan jobbar för Saab.Ingen vet om de får behållasina jobb.Saab ägs av det amerikanska företaget GM.GM äger också Opel.Nu säger GMs chefer att de villta bort en stor bilfabrik i Europa.Saab och Opel ska byggas ien enda fabrik. Det finns två fabriker att […]

Läs mer

Vakterna fick fly från fångarna

För några dagar sedan flyttades några fångar från fängelset i Mariefred. Vakterna misstänkte att de skulle ställa till bråk. Flytten fick andra fångar att bli rasande. På onsdagen blev plötsligt en grupp fångar våldsamma. De började att slå sönder saker och vakterna var tvungna att fly. Det var aldrig någon risk för att fångarna […]

Läs mer

Affärer vill ha en lag som stoppar snattare

Regeringen vill stoppa bråk på idrottsplatser. Regeringen vill ha en ny lag som förbjuder den som bråkar att komma in på en idrottsplats. Nu vill affärerna ha samma lag. De vill förbjuda snattare att komma in i affärerna. I dag går det inte att förbjuda människor att komma in i en affär. Organisationen Svensk […]

Läs mer

Fukt-apparater tas bort

I en del mataffärer finnsdet apparater som sprejar fuktöver frukter och grönsaker.Frukterna ska hålla bättreoch se frestande ut.Därför hålls de fuktiga. Den fuktiga luften kan innehållaskadliga bakterier.Tre människor i Umeå kan hablivit sjuka av fuktenfrån apparaterna. De fick sjukdomen legionärs-sjukan.Fuktapparaterna ska nu tas bortoch experter ska undersökaom de har spridit bakterierna.I så fall måste […]

Läs mer

Terrorgrupp vill tvinga Frankrike att ändra en lag

Muslimska kvinnor i Frankrike demonstrerar mot kidnappningen av två franska journalister. De kräver att journalisterna släpps. Foto: Michel Euler/PrB

Två franska journalister är fångar hos en grupp terroristeri Irak. Terroristerna hotar att döda sina fångarom Frankrikes regering inte gör som de vill. Gruppen kräver att Frankrike tar bort förbudet mot att bära muslimsk slöja i franska skolor.Terrorgruppen säger att lagen tar bort friheten för muslimerna i Frankrike. Lagen som förbjuder muslimska flickor att […]

Läs mer

Den försvunna kvinnan är död

En kvinna från Täbyutanför Stockholm försvannförra veckan.Polisen trodde först att honhade blivit kidnappad ochbortförd till ett annat land. På söndagen hittadeshennes döda kropp ien skog norr om Bålsta.Hon har troligen blivit mördad. Kvinnan har arbetat som psykolog på flera fängelser.Polisen undersöker om någonfånge som har suttit i de fängelsernahar något att göra medkvinnans död.Polisen […]

Läs mer

Sida 1103 av 1134