Världen

Ronald Reagan är död

Lyssna Ronald Reagan var presidenti USA i åtta år.Han var president mellanåren 1981 och 1989.I helgen dog Reagan, 93 år gammal. Ronald Reagan börjadesom film-skådespelare.Sedan blev han politiker.Han var guvernör iKalifornien i nästan tio år. Reagan var känd som en mycket konservativ politiker.Han ville att USA skulle fortsättavara en super-makt och behålla sin gamla politik.Som […]

Läs mer

Politikerna firade freden i Europa

Lyssna På söndagen var det sextio år sedanD-dagen i Europa.D-dagen är en mycket viktig dagi Europas historia.Det var den dagen som gjordeatt andra världskriget tog slut.Det var då brittiska och amerikanskasoldater steg i land i Frankrike.Soldater från flera andra västländer var också med De amerikanska och brittiskasoldaterna lyckades så småningombesegra Tysklands nazistiska soldater.Freden kom året […]

Läs mer

Svenska soldater tvingas stanna i Kongo-Kinshasa

Lyssna En grupp svenska FN-soldatersitter fast på en flygplats i landet Kongo-Kinshasa.Nästan etthundra svenskarfinns på flygplatseni Bukavu. De ska åka hem till Sverigemen just nu är detför farligt att åka. I många stora städeri Kongo-Kinshasa är detstrider och bråk.Folket är missnöjt medFörenta Nationernas freds-soldater.Soldaterna ska hindra attdet blir strider mellanolika folkgrupper ochgerillagrupper. Folket i landet […]

Läs mer

Hög polischef i USA tvingas sluta

Lyssna Chefen för den amerikanskahemliga polisen, CIA,slutar sitt jobb.CIA-chefen George Tenetsäger att han har valtatt sluta själv.De flesta tror att hanblir avskedad. CIA har fått mycket kritik.CIAs visste att det fannsplaner på en stor terroristattackmot USA hösten 2001.Ändå lyckades terroristeranfalla New York ochdöda tusentals amerikaner. CIA har också misslyckats medatt hitta farliga ochförbjudna vapen i […]

Läs mer

Väderkatastrofer har blivit vanligare

Lyssna Översvämningar och stormar har blivit vanligare i Europa. Väder-katastroferna händer allt oftare. Det visar en ny undersökning. Det är Europeiska Unionens miljöbyrå, EEA, som har gjort undersökningen. Att ovädren är vanligare beror på alla utsläpp i luften från fabriker och bilar.Utsläppen gör att vädret blir varmare och varmare och därför blir det fler oväder. […]

Läs mer

300 tusen barnsoldater i världen

Lyssna Trehundra tusen barn i världentvingas vara soldater. Det skriver FNs barnfond UNICEF i en rapport. Varje år blir barnsoldaterna fler. Barnen kan ha många olika uppgifteri kriget. De får bland annat jobba som soldater, bärare och kockar. Några blir tvingade att ha sexmed vuxna soldater.Det händer att barn blir kidnappadeoch sedan tvingade att vara […]

Läs mer

Irak har fått en president

Lyssna I helgen blev det klartatt Irak får enegen regering ochen egen premiärminister.Om en månad ska den irakiskaregeringen ta över maktenfrån amerikanerna. På tisdagen fick Irak ocksåen egen president.Han heter Ghazi Yawar och tillhören mycket mäktig familj i landet.Han är sunnimuslim.Premiärministern Iyad Alawi är shiamuslim.Shiamuslimerna och sunnimuslimernahar olika åsikter om religionen islam.Ibland har de båda […]

Läs mer

Bomb i Pakistan dödade 16 människor

Lyssna På måndagen exploderadeen bomb i Pakistan.Det hände i landets största stad,Karachi.Bomben exploderade i en moské,en muslimsk kyrkobyggnad.Minst sexton människor dödades och fyrtio skadades. Polisen tror att bomben har lagts dit av sunnimuslimer.I Pakistan har sunnimuslimeroch shiamuslimer längestridit mot varandra.De senaste femton åren harfyratusen människor döttav attentat och strider. Shiamuslimerna och sunnimuslimernahar olika åsikter omhur […]

Läs mer

Irak får en ny regering

Lyssna Om en månad får Iraken ny regering.Amerikanerna ska lämna överden politiska makten till irakierna. Det är nu klart vem som ska leda den irakiska regeringen.Politikern Iyad al-Alawiblir regeringschefoch alltså premiärminister.al-Alawi var mycket kritiskmot den förre ledaren Saddam Husseinoch har levt utomlands i flera år. Det är inte klart vem som blir president i Irak. […]

Läs mer

Fler kan dö av ovädren på Hispaniola

Lyssna Förra veckan dog tvåtusen människorpå ön Hispaniolai Västindien.Stormar och regn gjorde attfloder och åar svämmade över.Hus och vägar rasade ochmånga blev hemlösa. På ön Hispaniola finns två länder, Haiti och Dominikanska republiken.Hjälporganisationen Röda Korsetsäger att fler människorkan dö i Haiti.Om det kommer mer regnså finns det risk attflera hundra människor drunknareller skadas av hus […]

Läs mer

Sida 789 av 836