Världen

Irland är nytt ordförande-land i EU

Lyssna Europeiska unionen, EU,byter ordförande-landtvå gånger om året.Varje halvår får ett nyttland ta hand om EUs politik.I höstas var Italien ordförandeland.Italiens premiärministerSilvio Berlusconi skötteEUs stora politiska frågor. Nu efter nyårsafton ärIrland ordförande i EU.Irlands premiärminister Bertie Ahearnska leda EU-arbetet.Han ska försöka få EU-politikernaatt komma överens om nya EU-lagar.De lagarna behövs närEU i vår får tio […]

Läs mer

En överlevande hittades i Bam

Lyssna Under hela helgen harräddningsarbetarearbetat hårt i staden Bam i Iran.Två dagar efter julaftonvar det en kraftig jordbävning i Bam.Husen rasade ner ochfler än 30 tusen människor dog.En del experter tror att50 tusen människor kan ha dötti jordbävningen. Räddningsarbetare har försöktatt hitta överlevande bland derasade husen.På nyårsdagens morgon hittadesen överlevande man i ett hus.Han hade […]

Läs mer

Jordbävningen dödade 30 tusen människor

Lyssna Varje dag begravs tusentalsmänniskor i staden Bam i Iran.De dödades i den svårajordbävningen den 26 december.De flesta dog när derashus rasade ner över dem.Räddningsarbetare har arbetatdygnet runt för att gräva fram människor. Fler och fler döda människorhar hittats.Hittills har 25 tusen människorbegravts.Ledarna i Iran tror att30 tusen människor dog i jordbävningen. På tisdagen var […]

Läs mer

EU har fått tre brevbomber

Lyssna Någon har skickatbrev med bomber i till Europeiska Unionen, EU.EUs bank i Frankfurt ficken brevbomb.EUs poliskontor i Haagfick också en brevbomb.Ingen av bomberna exploderade. EUs regeringschef Romano Prodifick en brevbomb tillsitt hem i Bologna i Italien.Bomben exploderade menRomani Prodi blev inte skadad.Ingen vet ännu vem det ärsom har skickat brevbomberna.

Läs mer

Fler än tjugo tusen människor dog i Iran

Lyssna I fredags började marken skakai landet Iran.En jordbävning förstördenästan hela staden Bam.Allting rasade närjorden skakade.Husen föll ihop och dödade 22 tusen människor.Tusentals människor är skadade. Räddningsarbetare hararbetat dygnet runt för attförsöka hitta levande människorbland husen. Flera hundra människor harräddats från de rasade husen.De iranska ledarna säger attdet inte går att rädda flera.De som ligger […]

Läs mer

Jordbävning i Kalifornien

Lyssna Marken började skakai Kalifornien i USAi måndags.Det var en kraftig jordbävning.Tre människor dog närflera hus rasade ner.Det hände i den lilla stadenPaso Robles. Även i de stora städernaLos Angeles och San Fransiscoskakade marken mendär blev det inga skadorpå husen.

Läs mer

Libyen förstör sina farliga vapen

Lyssna För femton år sedan varlandet Libyen käntsom ett terroristland.USA och andra västländersade att Libyen hjälpte terroristeratt anfalla oskyldiga människori hela världen.1988 dog 270 människor närtvå libyska terrorister bombadeett amerikanskt flygplan. Tidigare i år erkände Libyen attlandet gjort fel.Familjerna till dem som dödadespå flygplanet ska få pengarav Libyen.På söndagen blev det också klartatt Libyen ska […]

Läs mer

Michael Jackson kan dömas för sex-brott

Lyssna För några veckor sedan greps sångaren Michael Jackson av polisen. Michael Jackson var misstänkt för sex-brott. Senare släpptes han fri men han är fortfarande misstänkt. På torsdagen bestämde sigen åklagare för att åtala Michael Jackson. Det betyderatt det kommer att bli rättegångmot Michael Jackson. Åklagaren har lyssnat på en fjortonårig pojke. Pojken sägeratt Jackson […]

Läs mer

Nya bomber i Irak

Lyssna Iraks förre ledare Saddam Hussein är fångad och inlåst. Många hoppades att det skulle minska våldet i Irak. Så har det inte blivit ännu. Sedan i lördags, då Saddam Hussein greps, har flera bomber sprängts i Irak. Motståndet mot amerikanska och andra utländska soldater i Irak fortsätter. På onsdagsmorgonen dödades minst tio människor av […]

Läs mer

FN vill inte att Saddam döms till döden

Lyssna Saddam Hussein är gripen och är nu fånge hos de amerikanska soldaterna.Exakt var Saddam Hussein finns är hemligt. Det har gått rykten om att Saddam har flyttats till ett annat land.Men amerikanerna säger att han finns kvar i Irak. Saddam har förhörts av amerikanerna. Han har samarbetat och berättat saker som gjort att de […]

Läs mer

Sida 797 av 829