Världen

Bomb på Sri Lanka dödade fyra poliser

I nästan tre år har det varit lugnt i landet Sri Lanka. Gerillan LTTE och regeringenssoldater har inte krigat.De har haft freds-samtal i stället. Men i onsdags tog lugnet slut.En kvinna tog sig in i regeringens hus och sprängde en bomb.Kvinnan och fyra poliserdödades av bomben. Mer än tio personer skadades. Det här är […]

Läs mer

Rekordmånga smittade av hiv

Förra året smittades nästanfem miljoner människorav hiv. Det är fler än någottidigare år. Nästan tre miljonermänniskor dog av sjukdomenaids förra året. Läget är värst i Afrika.I en del länder i södra Afrikaär en av fyra vuxna smittadeav hiv. Men just nu spridersig smittan snabbast i länderi Asien och Östeuropa. Fler än 20 miljoner människorhar […]

Läs mer

Brittiska föräldrar får slå sina barn lite

Föräldrar i Storbritannienfår fortsätta att slå sina barn.Men bara lite.Om ett barn får blåmärkeneller skadas på något annat sättkan föräldern åtalas för misshandel. Politikerna i den brittiskariksdagens överhus har röstatom hur mycket föräldrar skafå bestraffa sina barn medsmisk eller örfilar. De hadetre förslag att välja mellan.Politikerna tyckte inte attden gamla lagen från 1800-taletskulle fortsätta […]

Läs mer

Rättegången mot Iraks ledare har börjat

I går, torsdag, börjaderättegången mot Iraksförra president Saddam Hussein. Saddam Hussein är anklagadför brott mot mänsklighetenoch för att ha startat krigmot landet Kuwait 1990.Han är ansvarig för att ha dödatmånga människor,bland annat kurder.I staden Halabja dödadesfem tusen människor av giftig gas. Saddam sade i rättegångenatt han fortfarande ärIraks president. Han villinte godkänna domstolen.Han säger […]

Läs mer

Israel måste flytta sin mur

I flera år har israeler ochpalestinier bråkat. Palestinskasjälvmordsbombare har dödatmänniskor i Israel. Israeliskasoldater har dödat palestinier. Israelerna bygger nu en lång murmellan landet Israeloch palestiniernas områdenpå Västbanken. De bygger murenför att det ska bli säkertatt leva i Israel. Men muren gör livet svårtför palestinierna. Många människorhar förlorat mark där de harodlat sin mat. På […]

Läs mer

Han är EUs nya chef

José Manuel Barroso ärstatsminister i landet Portugal.Snart ska han byta jobboch bli EUs nya chef. När Göran Perssonoch de andra statsministrarnai EU-länderna träffadesnyligen kunde de intekomma överens om ny chefi EU-kommissionensom är EUs regering.Romano Prodi som är chef nuska sluta. Det var bråttom atthitta en ny chef som allaEUs ledare kunde säga ja till.Det […]

Läs mer

Irakisk domstol ska döma Saddam Hussein

Sedan i måndags är det inte längre USA som styr Irak. En irakisk regering har makten i landet. På onsdagen fickIrak ansvaret över den förre diktatornSaddam Hussein. Sedan i vintras har Saddam Hussein varitfånge hos amerikanerna. Snart kommer det att blirättegång mot Saddam.Det blir den irakiska domstolensom ska döma. Till dess fortsätter amerikanskasoldater att […]

Läs mer

Bråk i Turkiet vid Nato-möte

I måndags startade ett viktigtmöte för försvars-organisationen Nato. Länderna i Nato ska prata om vad deras soldater ska göra i framtiden. Mötet hålls i Turkiets stora stad Istanbul. Samma dag som mötet började blev det bråk i Istanbul. Tusentals människor demonstrerade.Flera demonstranter hade gasmasker och hjälmar på sig. De använde bensinbomber, stenar och slangbellor […]

Läs mer

Irakierna får makten i sitt land

Irakierna har fått tillbakamakten i sitt eget land.USA skulle lämna ifrån sigden politiska makten i landetpå onsdag, den 30 juni.Men redan i dag, måndag,har irakierna fått makten tillbaka.Det skriver utländska journalistersom finns i Iraks huvudstad Bagdad. USA tog makten i Irak efter kriget.När Saddam Hussein tvingadessluta som irakisk ledaretog amerikanerna över.Amerikanen Paul Bremerhar varit […]

Läs mer

Grekland vill ha rättegång mot svenske Calle Jonsson

För tre år sedan varCalle Jonsson från Vallentunapå semester på den grekiskaön Kos. Många svenskaungdomar reser till Kosför att festa och ha roligt.Ibland blir det bråk mellanungdomar. Calle Jonsson blev hämtadav polisen. De sade att hanhade skadat en grekisk manmed kniv. Calle Jonssonsäger att han är oskyldig. I ett halvår satt Calle Jonssonhäktad hos […]

Läs mer

Sida 802 av 851