Världen

EU-länderna ska samarbeta om försvaret

Länderna i Europeiska Unionen, EU,samarbetar om många saker.Många av EU-länderna villockså samarbeta merom militärer och försvar.En del vill att EU ska haen egen armé med EU-soldater.Sverige vill inte vara medi en sådan armé. Den här veckan har Italienkommit med ett förslagtill nytt försvars-samarbete i EU.Förslaget säger att EU-ländernamåste försvara varandra.Om ett EU-land blir anfalletså […]

Läs mer

En bomb exploderade i Moskva

Sex människor dog nären bomb exploderade i Rysslandshuvudstad Moskva på tisdagen.Fler än tio människor skadades.Bomben exploderade utanförett stort hotell. Polisen tror att bombensprängdes av en tjetjensk grupp.Många tjetjener vill att Rysslandlämnar Tjetjenien.De vill ha ett eget land.Polisen tror att en grupp tjetjenskakvinnor bar bomber med sigoch sprängde dem utanför hotellet. Polisen har hittat två […]

Läs mer

Presidentens parti vann valet i Ryssland

I helgen var det val i Ryssland.Väljarna röstade på de partier devill ska bestämma i den ryskariksdagen, duman.President Putins parti fick flest röster.Partiet heter Enade Rysslandoch fick lite mer än en tredjedelav alla röster. För kommunistpartiet gickdet mycket dåligt. Partiet blir bara häfltenså stort i riksdagen somdet var förut.Kommunistpartiets ledaresäger att Putin har fuskat […]

Läs mer

Nya danska regler ska stoppa låga löner

Nästa år blir tio nya länder med i Europeiska Unionen, EU. I flera av de nya EU-länderna är lönerna låga. En arbetare i Polen tjänar till exempel mycket mindre än en arbetare i Frankrike. Människor som bor i ett EU-land har rätta att flytta och arbeta var de vill i EU. Många tror att […]

Läs mer

Svåra översvämningar i Frankrike

Hela den här veckan harregnet öst ner i Frankrike.Det har regnat så mycketatt floder och sjöarhar svämmat över.Värst har det variti de södra delarna av landet. Femtusen människor har tvingats lämna sina hem.Vattnet hotar att förstöra husen.Flera människor har dött.De har drunknat i deöversvämmade floderna.Hittills har minst fem människor dött. Tusentals räddningsarbetarejobbar med att […]

Läs mer

Sextio människor dödades i Irak

Dödandet fortsätter i Irak.I helgen sköt irakiska grupper ihjälfjorton människor.De flesta av dem som dog varinte amerikanska soldater.De kom från andra ländersom Spanien, Sydkorea, Japanoch Colombia.De irakiska gerilla-gruppernadödar alla som hjälper USAatt vara kvar i Irak. Amerikanska soldater dödadepå söndagen 46 irakier.Irakierna försökte anfallaamerikanska soldater närahuvudstaden Bagdad,men blev ihjälskjutna.

Läs mer

USAs president var i Irak

USAs president George Bushåkte på torsdagen till Irak.Ingen visste om att han skulle åka dit.Bush var i Irak i två timmaroch besökte amerikanska soldater.Han är den första amerikanskapresident som har varit i Irak. Bush och de amerikanska ledarnahar fått mycket kritik.Många tycker att USAs ochStorbritanniens krig mot Irakvar onödigt och kostar för mycket pengar. […]

Läs mer

Osäkert efter valet i Nordirland

Ska Nordirland få en egen regering?Ska Storbritannien släppa ifrån sig maktentill Nordirlands politiker?Det är de viktiga frågorna eftervalet i Nordirland i onsdags.Men det är fortfarande svårt attsvara på frågorna. Valet kan betyda att ingenting förändras. I valet gick det bra för två partier,Sinn Fein och DUP.De är två partier som har svårt attsamarbeta med […]

Läs mer

USA ger Israel mindre pengar

USAs ledare har bestämtatt minska sina låntill Israel nästa år.USA vill protestera motIsraels politik. Israelerna har fortsatt att byggaegna hus på palestiniernas områden.De har också fortsatt att byggamurar mellan palestinska ochisraeliska områden.Israel måste sluta med det,säger den amerikanska presidenten. Därför får Israel mindre pengari lån av USA nästa år. Lånen minskar med mer äntvå […]

Läs mer

Det har varit val i Nordirland

På onsdagen var det vali Nordirland. Folket valdede politiker som ska bestämmahur Nordirland ska styrasi framtiden.Det är ett viktigt val som kanskapa fred i landet. Men valet kan också skapa problem. Nordirland är en del av Storbritannien. I många år har olika grupper krigatmot varandra i området.Striderna har handlat om vem som ska ha […]

Läs mer

Sida 816 av 847