Lägre löner skulle ge fler jobb till unga

Många unga i Sverige är utan jobb.
Arbetslösheten bland unga
är högre än i många andra länder.
Experterna på Konjunkturinstitutet
säger att fler unga skulle få jobb
om lönerna sänktes.

I Sverige är de lägsta lönerna
högre än i många andra länder.
Därför är det också fler unga
som är utan jobb.
Det säger Konjunktur-institutets chef
Mats Dillén.

– Om de lägsta lönerna höjs
med tio procent så blir
omkring tre procent fler utan jobb,
säger Mats Dillén.

Konjunkturinstitutet är en
statlig myndighet.


13 november 2014

Fler liknande artiklar