Sverige

För få bostäder för gamla

Det är för få bostäder
för gamla människor i Sverige.
Bara omkring hälften
av landets kommuner har tillräckligt
med boenden för äldre.
Det visar en undersökning
som Boverket har gjort.

Det blir allt fler gamla människor
i Sverige. Därför kan bristen på
boenden för gamla öka ännu
mer i framtiden.

Organisationen Sveriges pensionärer,
SPF, vill att det ska byggas fler bostäder.

– Kommunerna måste bli
bättre på att ordna boenden
för gamla, säger Anna Eriksson
på SPF.


18 juli 2017

Fler liknande artiklar