Sverige

För få bostäder för gamla

Det är för få bostäder
för gamla människor i Sverige.
Bara omkring hälften
av landets kommuner har tillräckligt
med boenden för äldre.
Det visar en undersökning
som Boverket har gjort.

Det blir allt fler gamla människor
i Sverige. Därför kan bristen på
boenden för gamla öka ännu
mer i framtiden.

Organisationen Sveriges pensionärer,
SPF, vill att det ska byggas fler bostäder.

– Kommunerna måste bli
bättre på att ordna boenden
för gamla, säger Anna Eriksson
på SPF.


18 juli 2017

Fler liknande artiklar

Den här artikeln går inte att kommentera.

Det här är en gammal artikel. Därför går det inte att skriva några kommentarer.