Lyssna på alla dagens nyheter
Utrikes

EU ska få nya medlemmar

Bulgarien och Rumänien är
två länder som vill vara med
i Europeiska unionen, EU.
På onsdagen sade EUs riksdag,
EU-parlamentet, ja till det.
De flesta av parlamentets politiker
vill ha med Bulgarien och Rumänien
i EUs organisation.

Bulgarien och Rumänien ska alltså få
bli medlemmar i EU.
De kommer med om två år, 2007.
I dag är 25 länder med i EU.
8 SIDOR/TT


2005 - 04 - 14