Utrikes

Hjälpen till Pakistan räddade många människor

I höstas var en stor jordbävning
i landet Pakistan.
Fler än 70 tusen människor dödades.
Tre miljoner människor fick sina hem
förstörda i jordbävningen.

Jordbävningen hände strax innan vintern kom.
Många människor fick det svårt utan hus i kylan.
Förenta Nationerna räknade med att många
fler människor skulle dö av köld och sjukdomar.

Men så blev det inte.
Det beror på att hjälpen till människorna
kom snabbt och fungerade bra, säger FNs experter.
I många länder samlades pengar
in till de som drabbats av jordbävningen.

En fördel var också att vintern
blev ovanligt torr.

As grand prize winner
weight loss tips Camel Is the New Black

For some fashion design companies
rob kardashian weight lossOrganize a Purse Party With Your Friends

9 mars 2006

Fler liknande artiklar