Lyssna på alla dagens nyheter
Utrikes

Översvämningar i Tjeckien

Stora delar av Tjeckien står under vatten.
Myndigheterna i hälften av landets landskap
säger att det är en katastrof.
Flera människor i Tjeckien har dött i översvämningarna.
Tusentals människor har fått fly från
sina hem när städer blivit översvämmade.

Det är snön som smälter i bergen
som fått flera floder att svämma över.


2006 - 04 - 3