Lyssna på alla dagens nyheter
Utrikes

Afrikanska länder är farligast för barn

Fler än två miljoner barn
har dött på grund av krig
de senaste tio åren.
Det säger FNs organisation för barn, Unicef.

I en del länder tvingas barn att kriga.
Det är mycket vanligt i flera afrikanska länder.
De tre farligaste länderna
för barn ligger alla i Afrika.
Länderna är Uganda, Sudan och Kongo.


2006 - 07 - 12