Lyssna på alla dagens nyheter
Utrikes

Sydkorea slutar handla med Nordkorea

En ubåt från landet Nordkorea
sköt i mars en torped på ett krigsfartyg
från Sydkorea.
Fartyget sprängdes och sjönk.
46 människor dog.

Nu straffar Sydkorea grannlandet
för det som hänt. Sydkorea slutar att
handla med Nordkorea.
Sydkorea förbjuder också alla nordkoreanska fartyg
i Sydkoreas havsområde.

8 SIDOR/TT


2010 - 05 - 25