Lyssna på alla dagens nyheter
Utrikes

BP hoppas att läckan är tätad

Oljebolaget BP har lyckats sätta en ny hätta över oljeläckan i havet söder om USA. BP hoppas att den nya hättan ska kunna fånga upp all olja som strömmar
ut ur hålet.

Den gamla hättan som täckte hålet fångade bara upp omkring hälften av den olja som sprutade ur hålet i havsbottnen.

8 SIDOR/TT


2010 - 07 - 13