Lyssna på alla dagens nyheter
Utrikes

Sverige tvåa påklimat-toppen

Sverige är världens näst bästa land
när det gäller att minska uppvärmniningen
av jorden. Det tycker i alla fall organisationen
German Watch som varje år gör en lista över
länderna med bäst klimatpolitik.
Precis som förra året är
Brasilien etta på listan.

8 SIDOR/TT


2010 - 12 - 7