Utrikes

Sex länder stoppas från resor till USA

USAs president Donald Trump
stängde landets gränser för
människor från sju länder.
Han sade att han ville hindra
terrorister att komma in i USA.

Många protesterade mot
de nya reglerna.
En domstol i USA
stoppade reglerna.
Domstolen sade att de
bröt mot USAs lagar.

Nu gör Donald Trump
ett nytt försök.
Den här gången är det människor
från sex länder som ska stoppas
från att resa till USA.
Länderna som stoppas är
Iran, Libyen, Somalia, Sudan,
Syrien och Jemen.

De nya reglerna ska börja gälla
den 16 mars.
De ska gälla i tre månader.

Men människor från de här
länderna som har jobb i USA
ska inte stoppas.
Samma sak gäller för dem
som har fått tillstånd att bo i USA.

Irak är landet som tagits bort
från listan. Folk från Irak ska inte
längre stoppas från att resa till USA.

USAs regering tror inte att
någon domstol kan stoppa
de nya reglerna.

8 SIDOR/TT


7 mars 2017

Fler liknande artiklar