Världen

En mamma med sitt barn

En mamma med sitt barn i landet Sydsudan. Foto: Mackenzie Knowles

Svårt att ge hjälp till svältande

Många människor svälter
i landet Sydsudan.
Omkring hundra tusen människor
har för lite mat.
Böndernas skördar har förstörts av torka.

Förenta Nationerna, FN,
försöker hjälpa människorna med mat.
Men det är svårt att komma
fram med hjälpen.

Nu börjar en tid med mycket regn
i landet. Det är bra för bönderna
som ska odla. Men det blir svårt
att ta sig fram på vägarna
för dem som ska köra ut mat.

När det kommer regn ökar
också risken för sjukdomar
som malaria och kolera.

8 SIDOR/TT


4 april 2017

Fler liknande artiklar