Alla Väljare

Kärnkraftverket Barsebeck.

Kärnkraftverket Barsebäck. Foto: Erland Vinberg/TT

Vill ni ha mer kärnkraft?

I många år har politikerna
bråkat om kärnkraft.
Mycket el i Sverige kommer
från kärnkraftverk.
Men det avfall som kommer
från kärnkraften är mycket
farligt för människor och natur.

Alla Väljares läsare Peter
undrar vad politikerna
tycker.

– Ska det byggas nya kärnkraftverk?

Så här svarar partierna
i riksdagen.

 

Socialdemokraterna

Nej, vi vill inte bygga
mer kärnkraft.

Vi tycker att kärnkraften
ska bort och att vi i stället
ska skapa el från sol, vind,
vatten och annat
som inte tar slut.

 

Moderaterna

Kärnkraften är viktig
för att Sverige ska få el.

Våra industrier och företag
behöver kärnkraften.

Vi har kommit överens med
regeringen om att sänka
skatten på kärnkraft
och att det ska gå att bygga
mer kärnkraft i Sverige.

Vi har också bestämt
att politiker inte ska kunna
stänga kärnkraften
de närmaste åren.

Även med ny teknik
och mer miljövänlig el
kommer vi behöva
kärnkraften under många
år till.

 

Sverigedemokraterna

Vi tycker att kärnkraften
är viktig och ska utvecklas.

För att få fram en modern
och ännu säkrare kärnkraft
behöver vi forska mer
om kärnkraften.
Vi vill ge pengar till sådan
forskning.

Kärnkraften kommer
att fortsätta vara viktig
för elen i Sverige.
Vi tycker att riksdagen
ska samarbeta om detta
så att vi kan planera lång
tid framåt, inte bara under
fyra år fram till nästa val.

 

Miljöpartiet

Nej, vi vill inte bygga ny kärnkraft.

Det avfall som kommer
från kärnkraftverk är farligt
och svårt att ta hand om.
Det tar dessutom flera
hundratusen år innan avfallet
har försvunnit helt
från naturen.

Vi vill i stället satsa på energi
från sol, vind och vatten.

 

Centerpartiet

Vi vill ha ett samhälle
utan kärnkraft.

Sverige ska så snart som
möjligt bli ett land som
bara använder el från
sådant som inte tar
slut, så som sol, vind
och vatten.

Vi ska inte ha fler kärnkraftverk.
Kärnkraften ska inte få pengar
från staten.

Vi vill använda el som är
bra för klimatet och inte
skapar problem.
Kärnkraften har flera problem,
bland annat är det
risk för olyckor.

 

Vänsterpartiet

Vi säger nej till kärnkraft.

Det är ett osäkert sätt
att ta fram el och det
är dyrt.
Det finns inte heller något
säkert sätt att ta hand
om det farliga avfallet
som kommer från
kärnkraften.

 

Liberalerna

Kärnkraften fungerar bra
och är bra för klimatet.

Du ska kunna lita på att elen
fungerar även när solen
inte skiner och vinden inte blåser.

Vi tycker att det är bra
som det är nu i Sverige,
med en blandning av
vattenkraft, kärnkraft
och el från vind och sol.

 

Kristdemokraterna

Kärnkraften är bra för att
den släpper ut så lite
gaser som värmer upp
klimatet.

Vi har jobbat för att de
kärnkraftverk som redan
finns ska få ersättas
med nya, säkrare
och bättre.

Kärnkraften ska ha hårda
krav på säkerhet.
Modern kärnkraft kan bli
både säkrare och ge
ännu billigare el än
dagens kärnkraft kan.

 

……………………….
Partiernas svar kommer
i storleksordning.
Riksdagens största parti
först och riksdagens minsta
parti sist.


21 augusti 2018