Hon skriver om demokrati

Alla Väljare

Åsa Wikforss i gul kofta framför en bokhylla.

Författaren Åsa Wikforss är med i Svenska Akademien. Foto: TT

Hon skriver om demokrati

Det är demokrati
i länder där folk har rätt
att rösta på vad de vill.
Och där människor kan
prata och skriva fritt
utan att riskera straff.

Och där alla har rätt
att gå med i grupper
som jobbar med politik
för att försöka ändra på saker
i samhället.

Men den senaste tiden
har demokratin minskat i världen.

I vissa länder har politiker
ändrat lagar
så att folk blivit mindre fria.

Författaren Åsa Wikforss
är orolig för demokratin i världen.
Hon har skrivit en bok
om att demokratin är hotad.
Boken heter Därför demokrati.

– Boken är till för alla
som bryr sig om demokratin,
säger Åsa Wikforss.

I boken berättar hon
om flera länder där
demokratin har minskat.
Bland annat i Polen,
Ungern, Venezuela
och delvis i USA.

Där har politiker fått makt
efter att de spridit lögner
om brott och invandring.
Saker som många människor
oroar sig över.

Åsa Wikforss tycker
att det är viktigt att politiker
vågar prata om såna frågor.
De måste lyssna på folks oro.

Men politikerna kan inte
bara lyssna på vad folk tror.
Deras beslut måste ha en grund
i kunskap, säger Åsa Wikforss.
Annars blir demokratin hotad.
Då kan folk sluta lita på politiken.

Åsa Wikforss vill att fler ska
börja prata om vad som
är viktigt för en demokrati.
Hon hoppas att hennes bok
ska hjälpa till med det.

– Vi kan inte luta oss tillbaka
och tro att allt ska gå bra.
Vi måste prata om demokratin,
säger hon.

8 SIDOR/TT


18 juni 2021