Blogg

Terrorister finns i alla religioner

Terrorister är inget nytt.
De sägs att de första terroristerna
fanns redan för tre tusen år sedan.

I hela mitt liv har jag hört talas
om terrorister.
När jag var liten var vi rädda
för kristna terrorister från Tyskland.
Sedan hörde vi talas
om kristna terrorister
från Irland som sprängde bomber.
På tv såg jag hur
muslimska terrorister
attackerade olympiska spelen 1972.

Vi läste senare i tidningar
om kristna terrorister
i Italien, Spanien och USA.
Och om judiska terrorister
i Libanon.
I Asien finns det buddhistiska
och hinduska terrorister.

Och nu är det muslimska
terrorister vi i Europa är rädda för.

Det är märkligt att vi ibland
är så noga med att tala
om vilken religion terroristerna har.
Terrorister finns i alla religioner.
Och terrorism har ju sällan något
med religion att göra
även om en del terrorister säger det.

Terrorism handlar om politik.
En grupp människor
vill förändra ett land.
Men de är inte tillräckligt
starka, många eller modiga
för att göra det
på ett demokratiskt sätt.
Därför använder de våld.

Det blir ofta väldigt
fel när vi blandar ihop
terrorister och religion.
Då kanske vi blir rädda
för religionen istället
för terroristerna.
Det tjänar bara terroristerna på.

Bengt Fredrikson


14 juni 2017