Kultur

Alice Bah Kuhnke är minister i regeringen

Alice Bah Kuhnke är minister i regeringen. Foto: F Sandberg / TT

225 miljoner till konsten

Många konstnärer
har det svårt i Sverige.
De har svårt att få jobb,
de tjänar ofta lite pengar
och får dålig pension.

Regeringen har bett
en grupp experter
att undersöka hur
konstnärerna kan få det bättre.

Nu är undersökningen klar.
Den har flera förslag.
Bland annat vill gruppen att
fler konstnärer ska få jobb av staten.
Gruppen vill också att
konstnärer ska få bättre pension.
Sedan ska konstnärer som säljer
tavlor kunna få betalt när
tavlorna säljs flera gånger.

Alla förslag kommer att kosta
225 miljoner kronor, säger gruppen.

Nu ska minister Alice Bah Kuhnke
bestämma vad som
ska hända med förslagen.

– Det ska gå att leva som
konstnär i det här landet, säger hon.

8 SIDOR/TT


29 mars 2018