BOKFYND

En gammal brun bok ligger på ett vitt underlag.

BILDEN F≈R ENDAST PUBLICERAS TILLSAMMANS MED TT:S URSPRUNGLIGA TEXT OCH F≈R INTE ≈TERANVƒNDAS I ANDRA SAMMANHANG Kyrkohistorian tryckt i Kˆpenhamn 1575

Foto: Regionmuseet SkÂne / Handout / kod 10500
**OBLIGATORISK BYLINE: Regionmuseet SkÂne / **
**Endast fˆr redaktionell anv‰ndning. Bilden kommer frÂn en extern k‰lla och distribueras i sin ursprungliga form som en service till vÂra abonnenter****BILDEN F≈R ENDAST PUBLICERAS TILLSAMMANS MED TT:S URSPRUNGLIGA TEXT OCH F≈R INTE ≈TERANVƒNDAS I ANDRA SAMMANHANG** *** Local Caption *** 30delete


28 maj 2021

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera