BOKFYND

BILDEN FÅR ENDAST PUBLICERAS TILLSAMMANS MED TT:S URSPRUNGLIGA TEXT OCH FÅR INTE ÅTERANVÄNDAS I ANDRA SAMMANHANG Insidan av pärmen till Dictionarium postrema , en latinsk uppslagsbok med flera språk

Foto: Regionmuseet Skåne / Handout / kod 10500
**OBLIGATORISK BYLINE: Regionmuseet Skåne / **
**Endast för redaktionell användning. Bilden kommer från en extern källa och distribueras i sin ursprungliga form som en service till våra abonnenter****BILDEN FÅR ENDAST PUBLICERAS TILLSAMMANS MED TT:S URSPRUNGLIGA TEXT OCH FÅR INTE ÅTERANVÄNDAS I ANDRA SAMMANHANG** *** Local Caption *** 30delete


28 maj 2021

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera