Kultur

Svårt att förstå Astrid

När Astrid Lindgren
skrev flera av sina böcker
använde hon ett särskilt sätt
att skriva.
Det heter stenografi.

Stenografi är tecken
som ska gå snabbare att skriva
än vanliga bokstäver.

Nu har en grupp med människor
som är duktiga på stenografi
försökt att läsa och förstå
gamla anteckningar
som Astrid Lindgren har gjort.

– Vi har hittat mycket spännande
i hennes anteckningar.

Det säger forskaren
Malin Nauwerck.
Hon är ledare för gruppen.

Astrid Lindgrens stenografi
kan vara särskilt svår att läsa.
Hon hade en speciell stil
som hon kallade för krumelunser.

– Det kan vara svårt
att se vad som står.
Ett ord kan betyda
flera olika saker,
säger Malin Nauwerck.

Trots det har gruppen
lyckats förstå vad Astrid Lindgren
skriver på flera ställen.

Bland annat har gruppen
sett hur Astrid Lindgren
gjorde många ändringar
när hon skrev sina böcker.

– Kalle Blomkvist hette
till exempel Kalle Karlsson
från början,
säger Malin Nauwerck.

Gruppen har framför allt
jobbat mycket med anteckningarna
till boken Bröderna Lejonhjärta.
Där har de också kunnat se
att Astrid Lindgren ändrade
vissa saker flera gånger.

Men i Astrid Lindgrens anteckningar
finns inte bara böckerna hon skrev.
Där finns också helt vanliga saker
som hennes resultat i ett kortspel.
Eller en lista på saker hon skulle
handla i affären.

8 SIDOR/TT


27 december 2021