Tidningen om Kalle fyller år

Tidningen Kalle Anka
fyller 75 år.
Det är Sveriges äldsta
tidning med serier.