Landstinget sköter vården

Det finns 20 landsting
och regioner i Sverige.
Region kallas det när ett landsting
gör fler saker än vanliga landsting.

13 landsting kallas för regioner.
Även Gotland, som är en blandning
av kommun och landsting,
kallas för region.

Landstingens viktigaste uppgift
är att sköta vården.
Både hälsovård, sjukvård
och tandvård.

Kommunerna och landstingen
har hand om vissa saker tillsammans.
De sköter bussar, tåg, färjor
och annan kollektivtrafik.

Det är landstingsfullmäktige
som bestämmer i ett landsting.
Fullmäktige fungerar ungefär
som riksdagen.
Där sitter oftast politiker
från alla de stora partierna.

När vi röstar till landstinget
väljer vi vilka politiker som ska
bestämma i landstingsfullmäktige.
De väljer sedan en styrelse
som leder landstingets arbete.

I styrelsen sitter det parti
eller de partier
som fått flest röster i valet.
Styrelsen fungerar ungefär
som en regering.

Politikerna i landstinget
är med i olika nämnder.
Nämnderna jobbar
med olika frågor.
Men det är fullmäktige
som bestämmer.

Landstingen får pengar
från landstingsskatten.

Läs mer: