De fick fint pris

Gruppen Viggo Foundation
kämpar för att unga med autism
får idrotta. I måndags fick
de pris på Idrottsgalan.