Sverige

Chauffören hjälper mannen att komma in i taxin. Mannen har färdtjänst. Foto: TT

Chauffören hjälper mannen att komma in i taxin. Mannen har färdtjänst. Foto: TT

Hur ska färdtjänsten fungera?

Den som har svårt att åka
med vanliga bussar och tåg
kan få färdtjänst.
Färdtjänsten är viktig för många
med funktionsnedsättning.
Men studenterna
på Särskild utbildning för vuxna
i Jönköping tycker att
färdtjänsten blivit sämre.

Förut betalade de färdtjänsten
efter resan.
De fick hem en faktura.
Nu måste de betala direkt.
Resan kostar 27 kronor.
Det är svårt att räkna upp pengarna
och alltid ha kontanter med sig.

Studenterna skrev till Alla Väljare.
De vill fråga politikerna
hur de tycker att färdtjänsten
ska fungera i framtiden.

– Ska färdtjänsten vara lika för alla
i alla kommuner
och hur ska den fungera?

Så här svarar partierna:

Socialdemokraterna

Färdtjänsten ska vara
som bussar och tåg.
De fungerar olika
i olika delar av landet.
Så ska det vara.

Moderaterna

Färdtjänsten ska fungera lika bra
som bussar och tåg i hela Sverige.
Varje kommun är ansvarig för
att färdtjänsten fungerar bra.
Det är företagen som jobbar med tåg,
bussar och färdtjänst som bestämmer
hur människor ska betala.
Men om det inte fungerar bra
kan regeringen och riksdagen göra
lagar som säger hur det ska gå till.

Miljöpartiet

Miljöpartiet vill göra det enklare
för dem som använder färdtjänst.
De ska betala lika mycket
som det kostar att åka buss, tåg eller bil.

Det bästa är att ordna fler bussar och tåg
som är tillgängliga för alla.
Alla som har färdtjänst ska få resa gratis
med bussar och tåg.

Det måste bli lättare att använda
riksfärdtjänst.
Många människor åker ofta
mellan olika län.
I dag är det svårt.
Man måste boka långt innan resan.
Reglerna måste bli enklare.

En anpassad bil ska ses som
ett hjälpmedel.
Det ska inte spela någon roll
hur mycket pengar en person har.

Folkpartiet

Folkpartiet vill att människor
ska få välja vilket företag
de får färdtjänst av.
Det ska vara fritt fram
för företag att jobba med det.
Privata och kommunala företag
ska ha samma regler och krav.

Det blir bättre för människor
om det finns många olika företag.
Då får människor mer makt.
Så ska det vara när det gäller
så många saker som möjligt.

Färdtjänsten är olika i hela landet.
Det är kommuner och landsting
som bestämmer hur det ska fungera.

Sverigedemokraterna

Vårt mål att alla ska ha vård
och omsorg som är lika bra
i hela landet.
Det gäller färdtjänsten, hur mycket
den kostar och hur den fungerar.

Centerpartiet

Vi litar på att de lokala politikerna
bestämmer bäst om hur det ska
fungera på olika platser.
Men det finns saker att förbättra.
Om färdtjänsten fungerar dåligt
är det bäst att prata med kommunen.

Centerpartiet tycker att människor
ska kunna välja själva om, hur och när
de vill använda färdtjänst.
Därför vill vi ha en lag som säger
att alla ska få välja färdtjänst.
Lagen heter LOV, lagen om valfrihet.
Vi tror att färdtjänsten blir bättre
och mer tillgänglig då.

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna tycker att
människor ska få välja mer.
Vi föreslår att gamla ska få välja
vilket mat de får hem
och vilken hemtjänst de ska ha.
Då blir det fler företag som jobbar
med färdtjänst och tävlar
mot varandra.
Då ökar tillgängligheten.

Läs fler frågor och svar

Skicka en egen fråga till politikerna


3 juni 2014