Sverige

Unga behandlas illa på internet

Allt fler ungdomar anmäler
att de har blivit hotade
på internet.
Det är vanligare med
hot och hat mot tjejer
än mot killar.

Många tjejer säger
att de blir sexuellt
trakasserade på nätet.
De anmälningarna
har ökat väldigt mycket.
Det visar en undersökning
som Statens medieråd
har gjort.

Ungdomarna som var med
i undersökningen var mellan
15 och 18 år.

8 SIDOR/TT


13 juni 2018