Sverige

Många barn mår dåligt på sommaren

Många barn är ledsna och
mår dåligt på sommaren.
Det säger organisationen Bris,
Barnens rätt i samhället.

Bris tar emot samtal från barn
som har problem eller mår dåligt.
På sommaren ringer allt fler
till Bris för att prata.

– Många barn som ringer
har ingen vuxen att prata
med hemma.
Många kanske får stöd i skolan
i stället. Men när skolorna
ha lov så har de ingen alls.

Det säger Magnus Jägerskog
som jobbar på Bris.

Han tycker att det är
allvarligt att så många barn
mår dåligt.

– Barnen måste få stöd när
de inte mår bra eller är ledsna.
Samhället måste se till
att det finns mer hjälp
också på loven, säger han.

8 SIDOR/TT


9 juli 2019